Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

BỂ TỰ HOẠI COMPOSITE

       Công ty Ánh Dương chuyên gia công, cung ứng bể tự hoại composite với nhiều mẫu mã, kiểu dáng tại miền bắc Việt Nam.

       Bể tự hoại composite bao gồm:
         - Bể tự hoại 1 ngăn

Bồn tự hoại composite  Bồn tự hoại composite

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý của bể tự hoại composite 1 ngăn

 
         - Bể tự hoại 2 ngăn

bồn tự hoại composite 

Dưới đây là sơ đồ nguyên lý của bể tự hoại composite 2 ngăn


         - Bể tự hoại 3 ngăn
                               
                             Sơ đồ nguyên lý bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọcSơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 3 ngăn bằng vật liệu compoiste


        
Hình ảnh bồn tự hoại tại sân chứa sản phẩm của công ty Ánh Dương sản xuấtẢnh Ảnh

Ảnh Ảnh